Ara

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Tarihçe

09.07.2021 14:52

FAKÜLTEMİZ HAKKINDA

Fırat Üniversitesi Rektörlük yerleşkesi içinde bulanan Eğitim Fakültesi, Bakanlar Kurulunun 09.09.1997 tarihli kararıyla kurulmuş olup, 18.09.1998 tarihinde öğretim hayatına başlamıştır. Başlangıçta Fakültemizin müstakil bir binası olmadığından öğretim faaliyetlerini Fen-Edebiyat Fakültesi binasında yürütmüştür. Fakültemiz kendine ait ilk binasına 2005-2006 eğitim-öğretim yılında, ikinci binasına da 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ve son olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da ek binasına taşınarak öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Fakültemiz bünyesinde;

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü:

  - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.

Eğitim Bilimleri Bölümü:

  - Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı,

  - Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı,

  - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı,

  - Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

  - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, 

  - Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı

  - Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü:

  - Müzik Eğitimi Anabilim Dalı,

  - Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı.

Matematik ve Fen Bilimlerleri Eğitimi Bölümü:

  - Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

  - Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

  - Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

  - Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

  - Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü:

  - Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

  - Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

  - Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

  - Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı

  - Tarih Eğitimi Anabilim Dalı                           

  - Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

Temel Eğitim Bölümü

  - Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

  - Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü:

  - İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

olmak üzere toplam 7 bölüm 24 anabilim dalı bulunmaktadır.

Şu anda Fakültemiz bünyesinde;

  • Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
  • İlköğretim Bölümü
  • İngiliz Dili Eğitimi Bölümü
  • Temel Eğitim Bölümü
  • Matematik ve Fen Bilimlerleri Eğitimi Bölümü
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
  • Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
  • Temel Eğitim Bölümü'ne öğrenci alınmaktadır.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI
BÖLÜM ADI ERKEK KIZ TOPLAM
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 67 31 98
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 67 140 207
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 49 83 132
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 59 63 122
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 118 283 401
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ 651 855 1506
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 165 419 584
TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 7 4 11
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 217 322 539
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 69 133 202
Toplam Öğrenci Sayısı :   1469 2333 3802

 

Fakültemizin akademik kadrosu her yıl çeşitli uluslararası ve ulusal yayınları ile birlikte, bilimsel kongre, panel, konferans, seminer, sergi ve sempozyumlara katılmakta, ve bunlardan bazılarına da ev sahipliği yaparak bilim dünyasına katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte Fakültemizde her yıl çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler de düzenlenmektedir.

Hızlı Erişim